Ni


Våra kunder

Ni kan vara en musikgrupp, ett band eller en artist, ett stort eller ett litet företag, en privatperson, en förening eller en klubb - Vad eller vem som helst.

E
xempel på kunder Saari Creations arbetar/har arbetat med:

- Företag: Ericsson, Skanska, Falck, SEKO, Roco Baroco, Wolfwerk etc.

- Band-musiker: PM Saari, Burnitude, Inagone, 13 Chaos St, Gloom, Blow, Lizard Eye, Wonderfuel, Under m fl.